پروژه اتوکد طراحی کلینیک درمان سرپایی1

ی توضیحات: پروژه اتوکد طراحی کلینیک درمان سرپایی - این فایل شامل پلان و 4 رندر می باشد ... برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنیددانلود این فایل

پلان اتوکد طراحی هتل گردشگری

هتل گردشگری ... برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنیددانلود این فایل

نقشه های معماری اتوکد طراحی سالن موسیقی و نمایش

معماری اتوکد طراحی سالن موسیقی و نمایش   کلمه ساده هنر غالباً مربوط به آن هنرهائی است که ما آنها را به نام هنر تجسمی یا بصری می شناسیم. اما اگر درستش را خواسته باشیم باید هنر ادبیات و هنر موسیقی را هم دربرگیرد. شوپنهار نخستین کسی بود که گفت همه هنرها می خواهند به مرحله موسیقی برسند. این گفته حقیقت مهمی را بیان می کند. این حقیقت به کیفیت انتزاعی موسیقی اشاره دادر. در موسیقی و تقریباً فقط در موسیقی هنرمند می تواند مستقیماً با مخاطبان خود طرف شود، بی وساطت وسیله ای که عموماً برای مقاصد دیگر هم به کار برده می شود. معمار باید غرض خود را به زبان عمارت بیان