پاورپوینت چهره نگاری سلجوقی؛ تداوم فرهنگ بصری مانوی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت چهره نگاری سلجوقی؛ تداوم فرهنگ بصری مانوی دارای 59 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت چهره نگاری سلجوقی؛ تداوم فرهنگ بصری مانوی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت چهره نگاری سلجوقی؛ تداوم فرهنگ بصری مانوی :

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 59 اسلاید

قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :


بنام خدا
چهره نگاری سلجوقی؛ تداوم فرهنگ بصری مانوی
چكیده
حكومت سلجوقیان با گسترش قلمرو سرزمین ایران و تكامل شعر و هنر یکی از درخشانترین ادوار تاریخ هنر، فرهنگ و تمدن ایران اسـت . در عصر شکوفایی سلجوقیان، تاثیر رویكرد زیبایی شناسی ایرانی ـ اسمی نه تنها بر هنر سلجوقی بلكه در تمدن اسمی شاكلهای از سنتهای تصویری و مفهومی را فراهم آورد كه بسیاری از آثار برجستهی هنری، حتی در دورههای بعد ، تحت تاثیر آن قرار گرفتند. در آغاز ظهور اسم، هنر نگارگری ایران به دلیل ممانعتهای تصویری موجود به سمت نقوش انتزاعی، هندسی و گیاهی متمایل گشت. بررسی و تحقیق نگارههای موجود در آثار سفالی و فلزی دوره ی سلجوقیان حكایت از آن دارد كه بهرغم ممنوعیتهای تصویری حاكم در آن زمان به شیوه ای ظهور كرد ، كـه بـاز تولید سنت نگارگری مانوی محسوب شود. چهره نگاریهای سلجوقیان تحت تاثیركدام فرهنگ بـصری بـوده اسـت؟ یا الگوی هنری چگونه بر آن سایه افكنده؟ پژوهش حاضر بـه بررسـی تطبیقی نمونه از آثـار برجـای مانـده از دو دوره ی هنری ایران ؛ مانویان و سلجوقیان میپردازد و به دنبال اثبات این فرضیه است كه شـیوههای صوری و الگوهای چهرهنگاری در نگارههای مانویان مجددا در نگارهها و آثار هنری سـلجوقیان نمود پیدا كرده اسـت. شـناخت اشتراكات موجود میان هنر نگارگری به ویژه چهره نگاری مانویان و سلجوقیان از اهداف این پژوهش است.
مقدمه
تاریخ هنر ایران در عصر شكوفایی سلجوقیان به مرحلهی نوینی دست یافت. درامپراتورى سلجوقى، شكوه هنر ایرانی با آمیزه ای از روح معنوی دین اسم و كهن الگوهای باسـتانی، در گستره ی وسیعی از آثار معماری، فلزكاری، سفالگری، نگارگری به تعالی رسید. در این دوره، دگرگونیهای برگرفته از سنتهای گذشته در عرصهی هنری ایران، موجب باروری شیوه ای مستقل گردید. تحقیق برروی آثار برجای مانده از مانویان، حضور گسترده ی نهضت مذهبی آنان را آشكار میسازد؛ این نهضت در آسیا و نیز بخش اعظم شمال آفریقا و جنوب اروپا رونق و گسترش یافت. مانی كه خود نقاشی نامآور بود، نوشتهها و مكتوبات خویش را با تصاویر رنگی مـزین میكرد زیرا او و پیروانش به ارزش و اهمیت هنر نقاشی در تبلیغ آیین مذهبی خود، پیبرده و بدان تاكید میورزیدند. بهرغم آن كه روحانیت زرتشتی ایران در دوره ساسانی، مـانی را محكوم به مرگ كردند و با این كه پیروان او توسط امپراتوران مسیحی روم به همان میـزان شاهان ساسانی مورد اذیت و آزار و تعقیب قرار گرفتند ولی آنها تا قرون وسطی در اروپـا به موجودیت خود ادامه دادند و با شیوهی خاص خود، به هنر نقاشی ایران اصالت اخقی و مذهبی بخشیدند. .


لینک کمکی