ارزيابي منظر شهري با تاکيد بر رويکرد شهر سبز (نمونه موردي: شهر بيدستان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 ارزيابي منظر شهري با تاکيد بر رويکرد شهر سبز (نمونه موردي: شهر بيدستان) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارزيابي منظر شهري با تاکيد بر رويکرد شهر سبز (نمونه موردي: شهر بيدستان)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارزيابي منظر شهري با تاکيد بر رويکرد شهر سبز (نمونه موردي: شهر بيدستان)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ارزيابي منظر شهري با تاکيد بر رويکرد شهر سبز (نمونه موردي: شهر بيدستان) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

رویکردهای مختلفی در خصوص مفاهیم سیما و منظر شهری وجود دارد. این رویکردها ماهیت مفهوم منظر را گاه تا حد زیباسازی تنزیل داده و گاه آن را معادل هرگونه ارتباط و تعامل انسان و محیط و عامل هویت بخشی به آنها دانسته اند. تبعات مختلفی در نتیجه هر تعریف از منظر شهری برای برنامه ریزی و مدیریت آن به وجود می آید. این مطالعه به صورت توصیفی تحلیلی با استناد به داده های میدانی (پرسشنامه ای) و استفاده از تحلیل آماری t-test مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که شاخص های ذکر شده در هر چهار بعد وضعیت نامناسبی را نشان می دهند. به طوری که شاخص کالبدی با سطح معنی داری Sig:0.0008، شاخص زیست محیطی با سطح معنی داری Sig: 0.007، شاخص کیفیت بصری با Sig: 0.006 و شاخص اجتماعی با Sig: 0.007 ارزیابی مناطبی را از نظر نمونه آماری ارائه نمی دهند. در مجموع از نظر نمونه آماری از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند و سطح معنی داری سه بعد اصلی نامطلوب یک بعد متوسط ارزیابی شده است. بر این اساس سعی می شود با توجه به نتایج و نقاط مثبت و منفی وضع موجود پیشنهاداتی در زمینه بهبود وضعیت ارائه داد.

لینک کمکی