ارائه مدل نظري اثر گذاري جو سازماني بر سکوت سازماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 ارائه مدل نظري اثر گذاري جو سازماني بر سکوت سازماني دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارائه مدل نظري اثر گذاري جو سازماني بر سکوت سازماني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارائه مدل نظري اثر گذاري جو سازماني بر سکوت سازماني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ارائه مدل نظري اثر گذاري جو سازماني بر سکوت سازماني :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

عصر امروزی عصر تغییر، حرکت و تحول های شتابنده و دور از انتظار است که پویایی و پیچیدگی از ویژگی های آن است. در این محیط پرشتاب بعضا کنش ها و فعل و انفعالاتی رخ می دهد که با خواسته ها و انتظارات و اهداف افراد همخوانی ندارد و منجر به جو سازمانی ناپایدار و در نتیجه نارضایتی و سکوت کارکنان در محیط کار و بعضا ترک شغل می شود .از آنجایی که هدف این مقاله، ارائه مدل نظري اثر گذاري جو سازماني بر سکوت سازماني است، این پژوهش ضمن بررسی و تحلیلی بر الگوها و مدل های جو سازمانی و پیامدهای آن به روش کتابخانه ای و به شیوه مروری- تحلیلی، به دنبال ارائه الگوی جامع اثر گذاری جوسازمانی بر سکوت سازمانی جهت ارتقا و بهبود عملکرد سازمان و شناسایی نحوه این اثرگذاری می باشد. بررسی ها نشان داد که ارتقا جو سازمانی باعث بهبود سطح عوامل فردی و سازمانی می گردد که به نوبه خود بهبود عوامل فردی و سازمانی منجر به کاهش سکوت سازمانی و پیامد های آن از قبیل ترک شغل، استرس ، کاهش عملکرد، کاهش اشتیاق شغلی، کاهش تعهد عاطفی، کاهش شادی کارکنان، احساس بی ارزشی، بی تفاوتی سازمانی، کاهش تسهیم اطلاعات، عدم ایجاد تغییرات و تصمیم های سازمانی می گردد. مدل ارائه شده بیانگر این می باشد که این مدل بصورت چرخه عمل می کند بدین صورت که کاهش پیامد های منفی سکوت سازمانی خود نیز می تواند منجر به افزایش عوامل فردی و سازمانی گردد و در نتیجه جوانمردی، رفتار شهروندی، رضایت شغلی، دلبستگی شغلی، کارآفرینی سازمانی،انتشار فناوری و اطلاعات، رفتار خلاقانه و مبتکرانه، نوآوری سازمانی، بهره وری سازمانی، اثر بخشی سازمانی، تعهد سازمانی، اعتماد، آداب اجتماعی و وجدان کاری افزایش می یابد.

لینک کمکی