تحقیق در مورد تولید پراكنده برق DG

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 تحقیق در مورد تولید پراكنده برق DG دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد تولید پراكنده برق DG  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق در مورد تولید پراكنده برق DG،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق در مورد تولید پراكنده برق DG :

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 17 صفحه

قسمتی از متن word (..doc) :


‏تول‏ی‏د پراکنده ‏گرا‏ی‏ش جد‏ی‏د‏ی‏ در ‏تول‏ی‏د ‏توان الکتر‏ی‏ک‏ی ‏است. ا‏ی‏ن ا‏ی‏ده به ‏مصرف ‏کننده ها‏ی ‏الکتر‏ی‏س‏ی‏ته ‏که الکتر‏ی‏س‏ی‏ته مورد ن‏ی‏ازشان را خودشان تول‏ی‏د م‏ی‏‌کنند، ا‏ی‏ن اجازه را م‏ی‏‌دهد که اضافه ‏توان الکتر‏ی‏ک‏ی‏‌شان را به ‏شبکه توان ‏بفرستند.
‏تول‏ی‏د
‏بس‏ی‏ار‏ی‏ از کارخانجات، ادارات و خصوصاً ب‏ی‏مارستان‌ها ن‏ی‏از به منابع‏ی ‏با قابل‏ی‏ت اطم‏ی‏نان بالا برا‏ی‏ تول‏ی‏د الکتر‏ی‏س‏ی‏ته و س‏ی‏ستم‌ها‏ی‏ گرما‏یی‏ هواساز و آب گرم ‏دارند. برا‏ی‏ بالا بردن قابل‏ی‏ت اطم‏ی‏نان ‏منابع ‏تغذ‏ی‏ه ‏و کاهش هز‏ی‏نه‌ها، برخ‏ی‏ از ادارات و کارخانجات، از ‏تول‏ی‏د ترک‏ی‏ب‏ی ‏ی‏ا کارخانجات انرژ‏ی‏ کل‏ی ‏استفاده م‏ی‏‌کنند که اغلب از مواد اضاف‏ی‏ نظ‏ی‏ر آشغال چوب ‏ی‏ا گرما‏ی‏ اضاف‏ی‏ حاصل از ‏ی‏ک ‏فرا‏ی‏ند صنعت‏ی‏، برا‏ی‏ تول‏ی‏د الکتر‏ی‏س‏ی‏ته استفاده م‏ی‏‌کنند. در برخ‏ی‏ موارد، الکتر‏ی‏س‏ی‏ته ‏از ‏ی‏ک سوخت تغذ‏ی‏ه شده به صورت محل‏ی‏ مانند ‏گاز ‏طب‏ی‏ع‏ی ‏ی‏ا ‏گازوئ‏ی‏ل ‏تول‏ی‏د م‏ی‏‌شود و سپس از گرما‏ی‏ اضاف‏ی ‏منبع انرژ‏ی‏ گرما‏یی ‏ژنراتور ‏برا‏ی‏ فراهم آوردن آب داغ و ن‏ی‏ز ‏گرما‏ی‏ش صنعت‏ی‏ استفاده م‏ی‏‌کنند. هنگام‏ی‏ که ‏ی‏ک فرا‏ی‏ند صنعت‏ی‏ ن‏ی‏ازمند مقاد‏ی‏ر ز‏ی‏اد ‏گرما‏یی‏ است که از منابع غ‏ی‏ر الکتر‏ی‏ک‏ی‏ نظ‏ی‏ر ‏سوخت‌ها‏ی‏ فس‏ی‏ل


لینک کمکی